Aktieägarna i ProstaLund AB, org.nr 556745-3245 (”Bolaget”), kallas härmed till extra bolagsstämma torsdagen den 12 oktober 2023 kl. 13.00 på Elite Hotel Ideon (lokal ”Hekto”), Scheelevägen 27, 223 63 i Lund.

Extrastämma 2023