PROSTALUND ETT SVENSKT MEDICINTEKNISKT BOLAG
INOM MANLIG UROLOGI

Vårt mål varje dag är: Att skapa en bättre vardag och framtid för män med prostatabesvär

Om ProstaLund AB

Bolaget

ProstaLund är ett svenskt medicintekniskt bolag. Företaget utvecklar innovativa produkter och behandlingar inom urologi. Bolaget har en patenterad metod för individanpassad värmebehandling för godartad prostataförstoring (BPE). Metoden heter CoreTherm®.

Vad är BPE (Benign Prostate Enlargement)?

Symptom från en förstorad prostata kan uppkomma då cellerna i prostatan ökar i antal. Förstorad prostata kan börja i 40–50 års åldern och ses som en naturlig del av åldrandet. I Sverige finns det cirka 400 000 män med förstorad prostata varav cirka 300 000 av dem har kontakt med vården.

Affärsmodell

ProstaLund säljer alternativt hyr ut CoreTherm®-maskinen till kliniker och sjukhus och säljer därefter engångsprodukter för behandling av BPE. Engångsprodukterna utgörs av behandlingskatetrar och bedövningskatetrar och representerar en återkommande intäkt från behandlande kliniker.

ProstaLund har sitt huvudkontor i Lund. I ProstaLund AB ingår även dotterbolaget Nordisk Medicin & Teknik AB. Företaget tillhandahåller innovativa och kostnadseffektiva produkter med god kvalité för att förenkla arbetet inom hälso- och sjukvården i Norden. 

ProstaLund AB är noterat på Nasdaq First North Growth Market, Stockholm.

Behandlingskonceptet

ProstaLund och dess produkt, CoreTherm®, kan erbjuda patienter med godartad prostataförstoring en individuellt anpassad, minimalinvasiv behandling som är snabb, säker och effektiv. 

CoreTherm används idag på såväl offentliga sjukhus som privata kliniker i Skandinavien och runt om i världen.