Historik

Sammanfattning av ProstaLunds historiska utveckling

2023

Första studien där Schelin Catheter® använts innan ångbehandling publiceras.

2022

Tecknar distributionsavtal för UK, Israel, Brasilien, Spanien, Kina och Italien.

Schelin Catheter® & CoreFlow® Soft Stent används för första gången i samband med andra BPE-behandlingar.

Registerstudie om lägre risk för prostatacancer och relaterad dödlighet presenteras på svenska Urologidagarna.

Dr Fredrik Stenmark får studie publicerad som visar att CoreTherm® har eminenta långtidsresultat hos patienter med prostator större än 80g.

2021

Blir nordisk distributör av flödesmätaren Oruflow.

2020

Lanserar produkten CoreFlow® Soft Stent och erhåller CoreTherm®-avtal med privata vårdgivare i Stockholm.

2019

Bolaget ändrar strategi och beslutar sig fokusera på de Nordiska länderna.

2018 - 2019

​ProstaLund bytte aktiemarknad från Spotlight till Nasdaq First North Growth Market. ​

Specialitetsrådet i Urologi i Region Stockholm lyfter fram TUMT (transuretral mikrovågsterapi, CoreTherm®) som en väletablerad och evidensbaserad minimalinvasiv behandling som lämpar sig väl för öppen specialistvård.

Länssjukhuset i Kalmar visar i en långtidsuppföljning att CoreTherm®-patienter har lika goda långtidsresultat som de som gjort ett kirurgiskt ingrepp. CoreTherm® blir alltmer accepterad inom urologkåren i Norden.

Avtal skrivs med Norges största privata urologklinik.

2012

Magnus Bolmsjö, grundare till ProstaLund samt dess VD mellan åren 2003 – 2006 engageras av de nya ägarna för att leda omstarten och flytten till Lund. Fokus på att bygga upp försäljningsorganisationen. Bolaget initierade också forskning för att undersöka CoreTherms effekt på prostatacancer.

2009

Ägarna och styrelsen som var ansvariga för flytten till Uppsala lämnar bolaget. Nya stora ägare blir Bo Håkansson och William Gunnarsson.

2006

Ny ägarstruktur, ledning och styrelse flyttar verksamheten från Lund till Uppsala.

2005

Uppstart av eget säljbolag i Orlando, USA.

2003

Schelin Catheter blev CE märkt

2002

FDA-godkännande och verksamhetsstart i USA. Avtal knyts med stor amerikansk distributör för USA.

1998

CE märke av CoreTherm

1991

Bolaget grundas av docent Magnus Bolmsjö i Lund.