Hållbarhet

Så arbetar ProstaLund med hållbarhet

För oss är det självklart med en verksamhet som genomsyras av miljöhänsyn. Vi ska hushålla med resurser och i största möjliga mån använda förnybara naturresurser i vår produktion och administration och integrera miljöfrågorna i vårt utbud av produkter och tjänster. Vi ska skydda miljön genom att förhindra eller minimera verksamheternas och produkternas påverkan på miljön.

ProstaLunds miljöarbete bygger på en succesiv miljöanpassning av verksamheten. För att åstadkomma positiva förändringar är de små vardagliga miljöåtgärderna minst lika viktiga som stora förändringar. Summan av alla åtgärder ska leda företagets miljöarbete framåt och innebära att ständiga förbättringar uppnås.

Följande områden och aktiviteter har fokus under 2024 utifrån Agenda 2030 och de globala målen för hållbar utveckling.

Samhällsnytta

Hållbara produkter och processer

Hållbar arbetsplats