Finansiell kalender

  • 2023-02-15 Bokslutskommuniké 2022

  • 2023-05-17 Delårsrapport Jan-Mar 2023

  • 2023-07-14 Delårsrapport Apr-Jun 2023

  • 2023-11-07 Delårsrapport Jul-Sep 2023

  • 2024-02-16 Bokslutskommuniké 2023