Finansiell kalender

  • 2024-02-16 Bokslutskommuniké 2023
  • Publicering av årsredovisning för 2023 planeras ske under vecka 16, 2024
  • 2024-05-16 Delårsrapport jan-mar 2024
  • 2024-05-30 Årsstämma
  • 2024-08-19 Delårsrapport apr-jun 2024
  • 2024-11-07 Delårsrapport jul-sep 2024
  • 2025-02-20 Bokslutskommuniké 2024