Ledning

JOHAN WENNERHOLM, VD

Anställd sedan 2021

GÖRAN DYBNER, Sales & Marketing Director

Konsult i bolaget sedan 2018

ANETTE ISRAELSSON, QA/RA Director

Anställd sedan 2019

ERIKA CARLSSON, COO

Anställd sedan 2022