Årsstämma

ÅRSSTÄMMA I PROSTALUND AB - 2022.

Årsstämma i ProstaLund AB kommer att äga rum torsdagen den 5 maj 2022 klockan 14:00 på Elite Hotel Ideon (lokal ”Hekto”), Scheelevägen 27, 223 63 Lund.

 

På grund av den alltjämt pågående pandemin kommer det inte vara några arrangemang före stämman. Aktieägare, ombud och biträden som uppvisar minsta sjukdomssymptom, har närstående som är sjuka eller tillhör en riskgrupp bör inte fysiskt delta i stämman.

 

Styrelsen har med stöd av § 9 i ProstaLund AB:s bolagsordning beslutat att aktieägare får utöva sin rösträtt på årsstämman genom poströstning. Aktieägarna kan därmed välja att utöva sin rösträtt vid stämman genom fysiskt deltagande, genom ombud eller genom poströstning

Årsstämma 2022

Årsstämma 2021