Årsstämma

ÅRSSTÄMMA I PROSTALUND AB - 2024

Årsstämma i ProstaLund AB kommer att äga rum torsdagen den 30 maj 2024 klockan 13:00 på Medicon Village, Inspira (lokal ”Allvar”), Scheelevägen 2, 223 63 Lund.

Styrelsen har med stöd av § 9 i ProstaLund AB:s bolagsordning beslutat att aktieägare får utöva sin rösträtt på årsstämman genom poströstning. Aktieägarna kan därmed välja att utöva sin rösträtt vid stämman genom fysiskt deltagande, genom ombud eller genom poströstning.

Årsstämma 2024

Årsstämma 2023

Årsstämma 2022

Årsstämma 2021

Årsstämma 2020

Årsstämma 2019

Årsstämma 2018

Årsstämma 2017

Årsstämma 2016

Årsstämma 2015

Årsstämma 2014