Produkter

CoreTherm®

CoreTherm® -Värmebehandling för godartad prostataförstoring

ProstaLund har patenterat CoreTherm®, en individanpassad värmebehandling av godartad prostataförstoring (Benign Prostate Enlargement – BPE). CoreTherm används idag på offentliga sjukhus och privata kliniker i Norden och runt om i världen.

Behandlingen, som görs i lokalbedövning tar mindre än 15 minuter. Under behandlingen övervakas temperaturen i prostata, urinrör, ändtarm och vid penisrot. Behandlingseffekten beräknas fortlöpande och med hjälp av temperaturövervakningen kan ansvarig doktor eller sköterska styra behandlingen. Hela besöket på mottagningen tar cirka 1 timme. Detta omfattar förberedelser, behandling och information. Behandlingsresultatet är likvärdigt med en operationsbehandling som kräver inneliggande sjukhusvård. Jämfört med en operationsbehandling leder CoreTherm till färre allvarliga komplikationer.

Läs: CoreTherm Concept – The journey to find the best treatment in the world for BPE

CoreFlow® Soft Stent

CoreFlow® -En produkt med multipla användningsområden

CoreFlow® Soft Stent, en innovativ produkt med multipla användningsområden.

Tillfällig prostata-stent, simulerar behandlingsresultat av invasiv åtgärd mot obstruktion, TUMT eller TURP.

Alternativ till KAD vid urinretention, minskar risken för UVI och möjliggör sjävtappning

CoreFlow kan ersätta de urodynamiska undersökningarna och dessutom användas där den sistnämnda ej fungerar.

CoreFlow kan spara resurser för sjukvården och förkorta tiden till botande behandling för patienten med godartad prostataförstoring.

 

 

Schelin Catheter®

ProstaLunds Schelinkateter är en medicinteknisk produkt avsedd för intraprostatisk och periprostatisk injektion av läkemedel.

Den ingår som en komponent CoreTherm®-metoden för att adminstrera bedövningsmedel och adrenalin för att hantera smärta under behandling av BPE.

Katetern kan även användas separat inom andra behandlingsprocedurer gällande åkommor i prostata, där läkemedel behöver administreras in i prostatan på ett sterilt sätt.

Oruflow

Oruflow -En innovativ urinflödesmätare

Oruflow är en innovativ urinflödesmätare för urologkliniker i Sverige, Norge och Finland. Produkten, Oruflow, är en CE-märkt medicinteknisk produkt och världens första patientstyrda flödesmätare, som mäter urinflödet över tid och ger uppgifter om urinblåsans status genom att tillhandahålla viktiga indikatorer vid symptom från nedre urinvägarna (LUTS).

Oruflow visualiserar urinflödeshastigheten under urinering. Patienten skannar en streckkod för att starta undersökningen. Efter undersökningen skriver Oruflow ut rapporten och rengör sig själv automatiskt. Oruflow mäter testets värden, sammanställer rapporten och sparar informationen automatiskt.

Den inbyggda skärmen hjälper patienterna och guidar dem genom hela processens gång. Patienten använder en streckkod för att låta Oruflow automatiskt spara undersökningsrapporten. Patienten får resultaten av undersökning på bara några sekunder utan en vårdgivares vägledning. Patienten kan gå till läkare direkt och urinflödesmätaren gör sig redo för nästa undersökning.