Styrelse

PER LANGÖ

Styrelseleordförande
Styrelseleordförande i ProstaLund sedan oktober 2023
Per Langö

 • Född: 1969
 • Utbildning: MSc och BSc Uppsala Universitet
 • Erfarenhet: Per har lång internationell erfarenhet inom medicinteknik och läkemedelsindustrin. Han har arbetat på Pharmacia & Upjohn, Q-Med, Galderma och Nestlé Skin Health. Per var tidigare VD för Palette Life Sciences, som han var med och grundade 2018 och idag VD för GT Medical Technologies. Hans erfarenheter innefattar ledarskap, strategi, kommersialisering, affärsutveckling och finansiering.
 • Andra pågående uppdrag: CEO GT Medical Technologies och styrelsesuppleant i Nordisk Medicin & Teknik AB
 • Innehav: Inga innehav 

Oberoende i förhållande till Bolaget och bolagsledningen respektive Bolagets större aktieägare.

PAUL DE POTOCKI

Styrelseledamot
Styrelseledamot i ProstaLund sedan oktober 2023
thumbnail_Paul web

 • Född: 1962
 • Utbildning: MSc KTH Stockholm, MBA London School of Economics
 • Erfarenhet: Paul har 28 års erfarenhet av internationellt företagsledarskap, kommersialisering, affärsutveckling och finansiell förvaltning inom Life Science. Han har arbetat som VD för flera marknadsnoterade och privata medicinteknik- och läkemedelsföretag, samt som styrelseledamot i Palette Life Sciences, Asarina Pharma och Athera Biotechnologies. Paul har även tjänstgjort som Global Vice President Commercial Operations på Biovitrum, FreseniusKabi och Pharmacia & Upjohn.
 • Andra pågående uppdrag: Styrelseordförande Asarina Pharma AB
 • Innehav: Inga innehav 

Oberoende i förhållande till Bolaget och bolagsledningen respektive Bolagets större aktieägare.

MARIANNE ÖSTLUND

Styrelseledamot
Styrelseledamot sedan 2020

 • Född: 1964
 • Utbildning: Göteborgs Handelshögskola.
 • Erfarenhet: Gedigen erfarenhet från marknadsföring och PR på nationell och internationell nivå. Hon har mångårig erfarenhet av styrelseuppdrag av både noterade och onoterade bolag samt föreningar. Hon har dessutom en värdefull kompetens från ett politiskt arbete samt lobbying på kommunal, landsting och riksnivå. Djup kunskap inom medicinteknik, läkemedel som hälsovård. Marianne startade, efter ett politiskt arbete i Riksdagen, en framgångsrik PR byrå 1994 som hanterat stora nationella och internationella uppdrag såsom krishantering, produktlanseringar, lobbykampanjer, börsintroduktioner och varumärkeskampanjer. Hon och byrån har fått flera utmärkelser för bland annat attitydkampanjer inom hälsa.
 • Andra pågående uppdrag: Peptonic Medical AB (publ), 1,6 miljonerklubben AB, First Communication AB samt Effektiva Media i Stockholm Aktiebolag.
 • Innehav: 93 800 aktier.

Oberoende i förhållande till Bolaget och bolagsledningen respektive Bolagets större aktieägare.

TOMAS ERIKSSON

Styrelseledamot
Styrelseledamot i ProstaLund sedan oktober 2023
Tomas Eriksson photo

 • Född: 1964
 • Utbildning: Fil Kand Lunds Universitet
 • Erfarenhet: Mångårig erfarenhet av ledande roller och som mentor/coach för bolag i tidig utvecklingsfas inom life science-bolag. Vd för Sinntaxis Ab som arbetar med en repositionerad läkemedelskandidat med målet att förbättra hjärnans återhämtning efter stroke. Mer än ett decennies erfarenhet som medgrundare och vd för A1M Pharma (numera Guard Therapeutics) varav 7 år som börs-vd, bolaget utvecklar ett biologiskt läkemedel som skall skydda njurarna mot oxidativ stress. Innan dess 15 års erfarenhet av internationell marknadsföring och försäljning av medicinsk teknik och diagnostik.
 • Andra pågående uppdrag: Styrelseordförande Omnio AB, vd Sinntaxis AB
 • Innehav: Inga innehav 

Oberoende i förhållande till Bolaget och bolagsledningen respektive Bolagets större aktieägare.

TOM RÖNNLUND

Styrelseledamot
Styrelseledamot i ProstaLund sedan oktober 2023
Tom_beskuren

 • Född: 1972
 • Utbildning: Master of Business Administration, Stockholms universitet
 • Erfarenhet:Tom har lång erfarenhet som VD/General Manager inom medicinteknik, medicintekniska produkter, läkemedels- och hälsovårdsindustrin. Hans erfarenheter innefattar ledarskap, strategi, kommersialisering, affärsutveckling och finansiering från publika och privata bolag. Utöver operationella roller hos bl.a. Probi AB, Navamedic ASA, IMS Health, Bristol Myers Squibb och Eli Lilly har han även omfattande styrelseerfarenhet från nordiskt och internationellt näringsliv.
 • Andra pågående uppdrag: Chief Commercial Officer – Surgify Medical Oy samt styrelseledamot i Bonnier Healthcare AB och Redwood Pharma AB (publ).
 • Innehav: Inga innehav 

Oberoende i förhållande till Bolaget och bolagsledningen respektive Bolagets större aktieägare.