Styrelse

LARS JOHANSSON

Styrelseordförande
Styrelseordförande i ProstaLund sedan maj 2023

 • Född: 1966
 • Utbildning: Civilekonom (M.Sc).
 • Erfarenhet: Lars Johansson har drygt 29 års erfarenhet från Johnson & Johnson koncernen. Han har en bred erfarenhet inom sälj och marknad samt företagsledning både från Medtech och läkemedel. Han har varit VD för Johnson & Johnson AB och Janssen Cilag AB. Lars Johansson har gått Michaël Berglunds utbildning Professionellt styrelsearbete.
 • Andra pågående uppdrag: Styrelseledamot i Schain Research AB, Mailo Global AB, MILA The bigger picture AB.
 • Innehav: 244 099 aktier.

Oberoende i förhållande till Bolaget och bolagsledningen respektive Bolagets större aktieägare.

ANNETTE COLIN

Styrelseledamot
Styrelseledamot i ProstaLund sedan maj 2023
UB3B5494

 • Född: 1965
 • Utbildning: Business Administration vid Lunds universitet
 • Erfarenhet: Annette har över 20 års erfarenhet från ledande befattningar såsom VD, CFO, COO, koncernredovisningschef och skattechef. Hon har mer än 15 år inom Life Science. Annette har verkat inom snabbväxande företag och organisationer och har bred kompetens inom bland annat finans, strategisk planering, kapitalanskaffning, affärsutveckling, ledarskapsutveckling, effektivisering av infrastruktur och investor relations. Hon har varit involverad i ett flertal förvärv och börsnoteringar, och hennes erfarenhet spänner från startup till Large cap bolag. Annette har tidigare innehaft ledande befattningar på Boule Diagnostics AB (publ), Biotage AB (publ), Annexin Pharmaceuticals (publ), Observe Medical AB (publ), Stille AB (publ), Lindab International (publ), Perbio Science AB (publ) och EY.
 • Andra pågående uppdrag: Styrelsemedlem i Initiator Pharma A/S (publ), Sozap AB (publ) och Colinex Capital AB. Hon driver eget konsultbolag, Colinex Capital AB, sedan 2008.
 • Innehav: Inga innehav 

Oberoende i förhållande till Bolaget och bolagsledningen respektive Bolagets större aktieägare.

SONNY SCHELIN

Styrelseledamot
Styrelseledamot i ProstaLund sedan 2012.

 • Född: 1945
 • Utbildning: Utbildad läkare och specialist inom urologi.
 • Erfarenhet: Sonny Schelin är utbildad läkare och specialist inom allmän kirurgi och urologi och har disputerat på mikrovågsbehandling av godartad prostataförstoring i Lund 2006. Grundare av Specialistläkargruppen i Kalmar och har lång erfarenhet av prostatasjukdomar och olika behandlingsmetoder. Sonny Schelin är uppfinnare till PLFT®, Schelinkatetern, energidosering och CoreFlow Soft Stent och har vidareutvecklat ProstaLunds behandlingsmetod till dagens standard.
 • Andra pågående uppdrag: VD och styrelseledamot i Schelin Medicin AB samt Schelin Medicin Sweden AB. Styrelsesuppleant i Nordisk Medicin & Teknik AB.
 • Innehav: 2 713 579 aktier.

Beroende i förhållande till Bolaget och bolagsledningen, oberoende till Bolagets större aktieägare.

MARIANNE ÖSTLUND

Styrelseledamot
Styrelseledamot sedan 2020

 • Född: 1964
 • Utbildning: Göteborgs Handelshögskola.
 • Erfarenhet: Gedigen erfarenhet från marknadsföring och PR på nationell och internationell nivå. Hon har mångårig erfarenhet av styrelseuppdrag av både noterade och onoterade bolag samt föreningar. Hon har dessutom en värdefull kompetens från ett politiskt arbete samt lobbying på kommunal, landsting och riksnivå. Djup kunskap inom medicinteknik, läkemedel som hälsovård. Marianne startade, efter ett politiskt arbete i Riksdagen, en framgångsrik PR byrå 1994 som hanterat stora nationella och internationella uppdrag såsom krishantering, produktlanseringar, lobbykampanjer, börsintroduktioner och varumärkeskampanjer. Hon och byrån har fått flera utmärkelser för bland annat attitydkampanjer inom hälsa.
 • Andra pågående uppdrag: Peptonic Medical AB (publ), 1,6 miljonerklubben AB, First Communication AB samt Effektiva Media i Stockholm Aktiebolag.
 • Innehav: 67 000 aktier.

Oberoende i förhållande till Bolaget och bolagsledningen respektive Bolagets större aktieägare.