Ägarstruktur

Största ägarna i aktieboken enligt Euroclear per 2023-03-31
ProstaLund är noterat på Nasdaq First North Growth Market och har ca 3 900 st. aktieägare.

Namn Antal aktier Kapital % Röster %
ALYHR, MATS 10 770 953 18,8% 18,8%
FÖRSÄKRINGSBOLAGET, AVANZA PENSION 5 111 656 8,9% 8,9%
BFCM P/C BFCM SWEDEN RETAIL LT 4 802 583 8,4% 8,4%
ALANDSBANKEN ABP (FINLAND), SVENSK, FILIAL 2 745 691 4,8% 4,8%
NORDNET PENSIONSFÖRSÄKRING AB 1 429 283 2,5% 2,5%
SEB LIFE INTERNATIONAL 1 176 605 2,1% 2,1%
WIESE, HARTMUT 800 000 1,4% 1,4%
PERSSON, HÅKAN MIKAEL 663 543 1,2% 1,2%
ALYHR, OSKAR 539 782 0,9% 0,9%
HILLBERG, HANS 524 549 0,9% 0,9%
FRANSSON, ANDERS 467 500 0,8% 0,8%
EKÅS FINANS AB 426 738 0,8% 0,8%
NORDIC INFRASTRUCTURE AB 410 000 0,7% 0,7%