Ägarstruktur

Största ägarna i aktieboken enligt Euroclear per 2024-05-31
ProstaLund är noterat på Nasdaq First North Growth Market och har ca 3 600 st. aktieägare.

Namn Antal aktier Kapital % Röster %
ALYHR, MATS 15 778 215 20,6% 20,6%
BFCM P/C BFCM SWEDEN RETAIL LT 6 723 616 8,8% 8,8%
FÖRSÄKRINGSBOLAGET, AVANZA PENSION 5 628 155 7,4% 7,4%
ÅLANDSBANKEN ABP (FINLAND), SVENSK, FILIAL 3 874 880 5,1% 5,1%
NORDNET PENSIONSFÖRSÄKRING AB 2 114 266 2,8% 2,8%
SEB LIFE INTERNATIONAL 1 622 245 2,1% 2,1%
ALYHR, OSKAR 1 122 181 1,5% 1,5%
PERSSON, HÅKAN MIKAEL 853 519 1,1% 1,1%
WIESE, HARTMUT 800 000 1,0% 1,0%
HILLBERG, HANS 635 049 0,8% 0,8%
NILSSON, MATS 467 000 0,6% 0,6%
TOLF, BO-RAGNAR 455 000 0,6% 0,6%
SIX SIS AG W8IMY 443 228 0,6% 0,6%