Ägarstruktur

Största ägarna i aktieboken enligt Euroclear per 2023-08-31
ProstaLund är noterat på Nasdaq First North Growth Market och har ca 4 000 st. aktieägare.

Namn Antal aktier Kapital % Röster %
ALYHR, MATS 15 079 333 19,7% 19,7%
BFCM P/C BFCM SWEDEN RETAIL LT 6 723 616 8,8% 8,8%
FÖRSÄKRINGSBOLAGET, AVANZA PENSION 6 722 639 8,8% 8,8%
ALANDSBANKEN ABP (FINLAND), SVENSK, FILIAL 3 874 880 5,1% 5,1%
NORDNET PENSIONSFÖRSÄKRING AB 1 737 846 2,3% 2,3%
SEB LIFE INTERNATIONAL 1 647 246 2,1% 2,1%
ALYHR, OSKAR 908 673 1,2% 1,2%
WIESE, HARTMUT 800 000 1,0% 1,0%
PERSSON, HÅKAN MIKAEL 772 536 1,0% 1,0%
HILLBERG, HANS 654 549 0,8% 0,8%
FRANSSON, ANDERS 654 500 0,8% 0,8%
NILSSON, MATS 462 000 0,6% 0,6%
SIX SIS AG W8IMY 443 228 0,6% 0,6%