Ägarstruktur

Största ägarna i aktieboken enligt Euroclear per 2022-04-29
ProstaLund är noterat på Nasdaq First North Growth Market och har ca 4 300 st. aktieägare.

Namn Antal aktier Kapital % Röster %
ALYHR, MATS 9 417 100 18,3% 18,3%
FÖRSÄKRINGSBOLAGET, AVANZA PENSION 5 037 660 9,8% 9,8%
BFCM P/C BFCM SWEDEN RETAIL LT 4 365 985 8,5% 8,5%
ALANDSBANKEN ABP (FINLAND), SVENSK, FILIAL 2 161 249 4,2% 4,2%
NORDNET PENSIONSFÖRSÄKRING AB 1 150 566 2,2% 2,2%
SEB LIFE INTERNATIONAL 1 004 640 1,9% 1,9%
WIESE, HARTMUT 800 000 1,6% 1,6%
PERSSON, HÅKAN MIKAEL 568 067 1,1% 1,1%
STENFORS, OLLE 550 000 1,1% 1,1%
HILLBERG, HANS 476 863 0,9% 0,9%
FRANSSON, ANDERS 425 000 0,8% 0,8%
ALYHR, OSKAR 393 150 0,8% 0,8%
EKÅS FINANS AB 387 944 0,8% 0,8%