Ägarstruktur

Största ägarna i aktieboken enligt Euroclear per 2022-07-29
ProstaLund är noterat på Nasdaq First North Growth Market och har ca 4 300 st. aktieägare.

Namn Antal aktier Kapital % Röster %
ALYHR, MATS 9 467 100 18,4% 18,4%
FÖRSÄKRINGSBOLAGET, AVANZA PENSION 5 053 975 9,8% 9,8%
BFCM P/C BFCM SWEDEN RETAIL LT 4 365 985 8,5% 8,5%
ALANDSBANKEN ABP (FINLAND), SVENSK, FILIAL 2 201 249 4,3% 4,3%
NORDNET PENSIONSFÖRSÄKRING AB 1 125 588 2,2% 2,2%
SEB LIFE INTERNATIONAL 1 004 640 1,9% 1,9%
WIESE, HARTMUT 800 000 1,6% 1,6%
PERSSON, HÅKAN MIKAEL 573 965 1,1% 1,1%
STENFORS, OLLE 500 000 1,0% 1,0%
HILLBERG, HANS 476 863 0,9% 0,9%
ALYHR, OSKAR 444 455 0,9% 0,9%
FRANSSON, ANDERS 425 000 0,8% 0,8%
EKÅS FINANS AB 387 944 0,8% 0,8%