Ägarstruktur

Största ägarna i aktieboken enligt Euroclear per 2023-11-30
ProstaLund är noterat på Nasdaq First North Growth Market och har ca 4 000 st. aktieägare.

Namn Antal aktier Kapital % Röster %
ALYHR, MATS 15 715 436 20,52% 20,52%
BFCM P/C BFCM SWEDEN RETAIL LT 6 723 616 8,78% 8,78%
FÖRSÄKRINGSBOLAGET, AVANZA PENSION 6 494 462 8,48% 8,48%
ÅLANDSBANKEN ABP (FINLAND), SVENSK, FILIAL 3 874 880 5,06% 5,06%
SEB LIFE INTERNATIONAL 1 622 246 2,12% 2,12%
NORDNET PENSIONSFÖRSÄKRING AB 1 565 375 2,04% 2,04%
ALYHR, OSKAR 1 121 714 1,46% 1,46%
PERSSON, HÅKAN MIKAEL 853 519 1,11% 1,11%
WIESE, HARTMUT 800 000 1,04% 1,04%
FRANSSON, ANDERS 654 500 0,85% 0,85%
HILLBERG, HANS 601 049 0,78% 0,78%
NILSSON, MATS 467 000 0,61% 0,61%
SIX SIS AG W8IMY 443 228 0,58% 0,58%