Ägarstruktur

Största ägarna i aktieboken enligt Euroclear per 2022-12-30
ProstaLund är noterat på Nasdaq First North Growth Market och har ca 3 900 st. aktieägare.

Namn Antal aktier Kapital % Röster %
ALYHR, MATS 10 770 953 18,8% 18,8%
FÖRSÄKRINGSBOLAGET, AVANZA PENSION 5 249 922 9,2% 9,2%
BFCM P/C BFCM SWEDEN RETAIL LT 4 802 583 8,4% 8,4%
ALANDSBANKEN ABP (FINLAND), SVENSK, FILIAL 2 709 471 4,7% 4,7%
NORDNET PENSIONSFÖRSÄKRING AB 1 290 863 2,3% 2,3%
SEB LIFE INTERNATIONAL 1 105 104 1,9% 1,9%
WIESE, HARTMUT 800 000 1,4% 1,4%
PERSSON, HÅKAN MIKAEL 653 543 1,1% 1,1%
ALYHR, OSKAR 539 782 0,9% 0,9%
HILLBERG, HANS 524 549 0,9% 0,9%
FRANSSON, ANDERS 467 500 0,8% 0,8%
EKÅS FINANS AB 426 738 0,8% 0,8%
NORDIC INFRASTRUCTURE AB 407 000 0,7% 0,7%